Hergebruik Plus headerfoto

Zoeken

Share |

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland

De BKN

De BKN ( Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland ) is de overkoepelende organisatie van de proffesionele kringloopwinkels in Nederland. Zij zorgen voor vakgerichte ondersteuning waardoor onze professionele kwaliteit nog verder omhoog gaat.

Over de BKN

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), opgericht in 1994, is actief op het terrein van hergebruik van grof huishoudelijk afval en bevordering van werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

De  BKN ondersteunt de ontwikkeling van de bedrijfstak door kennisoverdracht en het geven van voorlichting ten behoeve van bij haar aangesloten leden. Momenteel zijn ruim vijftig leden aangesloten met ca. 220 winkels verspreid over het hele land. Dit zijn naast kringloopbedrijven ook samenwerkingsverbanden met vuilnisophaaldiensten, sociale werkplaatsen, opleidingsinstituten (ROC’s e.d.) en GGZ.

In de afgelopen jaren heeft de BKN zich verder geprofessionaliseerd. Dit uit zich ondermeer in een bedrijfstak gebonden CAO. Verder hebben de meeste kringloopbedrijven inzamelcontracten met de gemeente waarin zij actief zijn. Voor de particuliere afvalmarkt biedt dit een waarborg voor kwaliteit in dienstverlening. De recente samenwerking met de NVRD, de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement, geeft een positieve impuls aan optimalisering van onze bedrijfstak.

De Missie van de BKN is:

Het bevorderen van kwalitatief en doelmatig product- en materiaalhergebruik bij haar leden alsmede het stimuleren van het sociaal ondernemerschap.