Privacy verklaring

HergebruikPlus gaat zorgvuldig om met de privacygegevens van alle werknemers, meewerkers en klanten.

HergebruikPlus hanteert als onderdeel van de stichting WerkPro het privacyreglement van WerkPro. Het privacyreglement is in te zien op de site van WerkPro via de pagina privacy- & klachtenbeleid of te downloaden via de link privacyreglement.

Het privacyreglement beschrijft hoe de organisatie omgaat met persoonsgegevens. Er staat bijvoorbeeld in welke gegevens we wel en niet bijhouden, hoe we gegevens bewaren en hoe lang.

Cookie toestemming intrekken

HergebruikPlus is onderdeel van 

HergebruikPlus
Energieweg 7
9902 RL Appingedam
(0596) 620 638

Share This